Menu

Commel Brand

Commel - Zagreb d.o.o. je hrvatska produkcijska kuća koja je već 30 godina sinonim za kablovsku konfekciju u regionu. Kvalitet i sigurnost su glavni atributi njihovih proizvoda, kao što su kablovsei motalice, produžni kablovi, priključni kablovi sa neodvojivim profilisanim utikačima. Njihovi proizvodi su namenjeni potrošačkom tržištu, industriji elektronskih uređaja i kućnih aparata, stručnim radnicima u zanatstvu, građevinarstvu, brodogradnji itd.
Svi njihovi proizvodi su u skladu sa odredbama Direktive o niskom naponu (LVD 2006/95/EC), Propisima o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC) i odredbama međunarodnih standarda CEE, EN, DIN VDE. Svi proizvodi su na tržištu sa oznakom CE. Priključni kablovi za industriju elektronskih uređaja i kućnih aparata takođe su označeni VDE oznakom.